Κόσμος 49 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 2945
Συνολικός αριθμός χωριών: 4.583 (1.56 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 3.076
Χωριά βαρβάρων: 1.507
Χωριά με bonus: 241
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 27 ημέρες
Χρήστες on-line: 69
Αριθμός μηνυμάτων: 49.475 (16.80 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 13.157 (4.47 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 53.920 (18.31 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.200 (0.41 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 140
Αριθμός παικτών σε φυλές: 1.528
Συνολικοί πόντοι: 3.061.333 (1.040 ανά παίκτη, 668 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 13.902.689
 • 14.475.491
 • 14.857.933
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 661.143
 • 546.926
 • 585.212
 • 73.936
 • 198.123
 • 263.572
 • 2.564
 • 9.959
 • 26.277
 • 7.225
 • 2.025
 • 151
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 224
 • 186
 • 199
 • 25
 • 67
 • 89
 • 1
 • 3
 • 9
 • 2
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 144
 • 119
 • 128
 • 16
 • 43
 • 58
 • 1
 • 2
 • 6
 • 2
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: HellasArmy
Η νεότερη φυλή: UH

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων σήμερα στις 06:46