Κόσμος 49 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 649
Συνολικός αριθμός χωριών: 8.661 (13.35 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 7.416
Χωριά βαρβάρων: 1.245
Χωριά με bonus: 514
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 116 ημέρες
Χρήστες on-line: 24
Αριθμός μηνυμάτων: 124.897 (192.45 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 11.742 (18.09 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 2.007 (3.09 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 507 (0.78 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 62
Αριθμός παικτών σε φυλές: 424
Συνολικοί πόντοι: 59.111.316 (91.081 ανά παίκτη, 6.825 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 845.384.069
 • 1.075.990.150
 • 827.790.087
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 20,863 εκατ.
 • 9,934 εκατ.
 • 8,957 εκατ.
 • 11,135 εκατ.
 • 1,536 εκατ.
 • 4,117 εκατ.
 • 154.584
 • 4,186 εκατ.
 • 532.691
 • 109.337
 • 1.300
 • 2.850
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 32146
 • 15307
 • 13801
 • 17157
 • 2367
 • 6343
 • 238
 • 6451
 • 821
 • 168
 • 2
 • 4
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 2409
 • 1147
 • 1034
 • 1286
 • 177
 • 475
 • 18
 • 483
 • 62
 • 13
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: Resident evil
Η νεότερη φυλή: ΑΝΕΝΕ

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 20:52