Κόσμος 49 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1663
Συνολικός αριθμός χωριών: 7.379 (4.44 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 3.662
Χωριά βαρβάρων: 3.715
Χωριά με bonus: 364
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 23 ημέρες
Χρήστες on-line: 81
Αριθμός μηνυμάτων: 122.999 (73.96 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 16.147 (9.71 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 98.355 (59.14 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 804 (0.48 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 114
Αριθμός παικτών σε φυλές: 1.020
Συνολικοί πόντοι: 16.598.603 (9.981 ανά παίκτη, 2.249 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 139.940.989
 • 174.060.175
 • 148.367.466
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 4,787 εκατ.
 • 2,378 εκατ.
 • 2,936 εκατ.
 • 2,051 εκατ.
 • 576.612
 • 1,398 εκατ.
 • 24.926
 • 682.432
 • 167.713
 • 31.230
 • 1.602
 • 1.114
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 2879
 • 1430
 • 1766
 • 1233
 • 347
 • 841
 • 15
 • 410
 • 101
 • 19
 • 1
 • 1
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 649
 • 322
 • 398
 • 278
 • 78
 • 189
 • 3
 • 92
 • 23
 • 4
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: stavroscy
Η νεότερη φυλή: Τρ

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων σήμερα στις 01:56